Inwestycja pn. „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych” została zrealizowana w 2017 r. przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

Inwestycja pn. „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych” została zrealizowana w 2017 r. przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

121212