nwestycja pn. „Przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku”

Inwestycja pn. „Przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku warsztatów i garaży wraz z utwardzeniem gruntu zajętego pod komunikację do budynku”

Bez tytułu