Zadanie pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej” zostało zrealizowane w 2017 r. przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej” zostało zrealizowane w 2017 r. przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

1212