Dla Pacjenta

1. Regulamin organizacyjny ząłacznik do zarządzenia nr 21 z 2012 r.1. Regulamin organizacyjny ząłacznik do zarządzenia nr 21 z 2012 r.

2. Schemat organizacyjny - załącznik do regulaminu org.

3. CENNIK - załącznik do regulaminu org.

4. Zarządzenie nr 28 z 2012 r. zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej

5. Zarządzenie nr 64 z 2012 r. zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej

6. Regulamin organizacyjny tekst jednolity wraz zarządzeniem nr 67 z 2012 r. z dnia 22 listopada 2012 r.

7. Zarządzenie nr 18 z dnia 6 maja 2013 r. wraz z zatwierdzającą uchwałą Rady Społecznej nr 6 z 2013

8. Zarządzenie nr 85 z 2014 r. z dnia 11 grudnia 2014 r. wraz z uchwałą nr 32 z2014 r. z dnia 16 grudnia 2014r.

9. Zarządzenie nr 2 z 2015 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego - cennik

10. Zarządzenie nr 5 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej - opłata za udost. dok. med.

11. Zarządzenie nr 48 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej - opłata za udost. dok. med.

12. Zarządzenie nr 80 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej - opłata za udost. dok. med.

13. Zarządzenie nr 81 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej - opłata za udost. dok. med.

14. Zarządzenie nr 95 z 2016 zm. reg. org. wraz z uchwałą Rady Społecznej - opłata za przewóz transp. sanit.

15a.Regulamin organizacyjny - tekst jednolity luty 2017 r.

15b.Zarządzenie nr 3 z 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego

15c.Schemat organizacyjny - załacznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego

15d.Cennik badań diagnostycznych i laboratoryjnych - załacznik nr 2 luty 2017

16.Obowiązki Zespołu w razie smierci pacjenta - wyciąg z regulaminu organizacyjnego

17.Zarządzenie nr 16 z 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego

18.Uchwała nr 10 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego wraz z zarządzeniem Dyrektora nr 24 z dnia 11.04.2017 r.

19.Zarządzenie nr 34 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego - opłata za dok. med.

20.Wysokość opłaty za udostepnienie dokumentacji medycznej - od dnia 11 maja 2017 r.