Informacja RODO - Obowiązek informacyjny dla kontrahentów i oso fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Informacja RODO - Obowiązek informacyjny dla kontrahentów i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 24 236 00 00, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XIX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:

Zbiór danych osobowych związanych z ewidencją zdarzeń gospodarczych oraz zarządzaniem personelem Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Ewidencja zdarzeń gospodarczych w Zespole.

Udostępniamy dane:

organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Okres przechowywania danych:

Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zasady przetwarzania Waszych danych reguluje:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Państwo macie prawo do:

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Wasze dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.