Informacja RODO - Obowiązek informacyjny dla pracowników i osób ubiegających sie o zatrudnienie

Informacja RODO - Obowiązek informacyjny dla pracowników i osób ubiegających sie o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów do pracy

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 24 236 00 00, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143356, numer NIP: 9710579072, REGON: 000291724, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XIX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:

Zbiór danych osobowych związanych z ewidencją zdarzeń gospodarczych oraz zarządzaniem personelem Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy.

Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 917 ).

Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też dla państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.

Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa.

Państwo macie prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ( tj. : Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione.

Zasady przetwarzania Państwa danych reguluje:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )