ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWO-GAZOWEJ, WĘZŁÓW CIEPLNYCH ORAZ SIECI CO I CW – ETAP I DOKUMENTACJA”

Wartość zadania: 40 775,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 39 144,00zł
Środki szpitala: 1 631,00 zł
Okres realizacji: 2020-2021 r.


Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego.
Zakres I etapu zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i modernizacji kotłowni olejowo–gazowej, węzłów cieplnych oraz sieci c.o. i c.w. w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła na potrzeby Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

 

ZAKUP KARDIOMONITORA JEZDNEGO

Wartość zadania: 15 012 ,00 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 14 182 ,00 zł,
Środki szpitala: 830 ,00 zł.
Okres realizacji: 2021 r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Celem zadania był zakup kardiomonitora jezdnego, który umożliwi monitorowanie ciśnienia
tętniczego, pulsu, EKG, EER i innych parametrów życiowych, na potrzeby Oddziału
Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.