ZADANIE PN. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAWILONU NR 3 – ETAP I DOKUMENTACJA”

Wartość zadania: 165 440,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 158 822,00zł
Środki własne Zespołu: 6 618,00 zł
Okres realizacji zadania: 2021-2022 r.
Zadanie Dofinansowano z Budżetu Województwa Mazowieckiego


Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rozbudowy, przebudowy i modernizacji Pawilonu szpitalnego nr 3 Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wraz z jej sprawdzeniem.

Informacja dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України

Інформація для громадян України

Пропонуємо безкоштовну медичну допомогу громадянам України у напрямках.

  1. Цілодобова медична допомога у галузях:
  • психіатрії;
  • лікування залежності;
  • неврологічної реабілітації;
  1. Амбулаторне лікування у галузях:
  • психіатричної допомоги дітям;
  • психологічної допомоги дітям.

Цілодобові контактні телефони:

+48 24 236 00 60

+48 24 236 00 15

+48 24 236 00 17

Воєводський Самостійний Заклад Медичної Допомоги  ім. проф. Євгенія Вільчковського в Гостиніні

вул. Залісся 1, 09-500 Гостинін

e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl


Jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy medycznej obywatelom Ukrainy w zakresie:

  1. całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu:
  • psychiatrii,
  • lecznictwa odwykowego,
  • rehabilitacji neurologicznej
  1. świadczeń ambulatoryjnych z zakresu:
  • opieki psychiatrycznej dla dzieci,
  • opieki psychologicznej dla dzieci.

Telefony kontaktowe czynne całą dobę:

+48 24 236 00 60

+48 24 236 00 15

+48 24 236 00 17

Dane podmiotu:

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin
e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl


Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne iglaste gatunku sosna klasy WC0 i WD w ilości 8,65 m3.

Gostynin, 29.03.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne iglaste gatunku sosna klasy WC0 i WD w ilości 8,65 m3.

Osoby zainteresowane zakupem proszone są o składanie ofert do Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. (24) 236 00 00 lub 01 lub e-mail: j.dolak@spzoz-zalesie.pl do dnia 7.04.2022 r.