ZADANIE PN. „Z AKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH

Wartość zadania: 46 780,34 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 43 181,86 zł
Środki własne Zespołu : 3 598,48 zł
Okres realizacji : 2021 r.
Zadanie dofinansowano z Budżetu Województwa Mazowieckiego

Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował zakup, dostawę i montaż 3 oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych wraz ze szkoleniem personelu.