Uzupełnienie Nasadzeń Drzew i Krzewów Etap III

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin Zalesie - Etap III

      tablica informacyjna nasadzenia WFOŚiGW III