Wymiana Stolarki Okiennej i Drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia.

      Dobiegła końca realizacja zadaniapn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Pawilonie nr 4 i Magazynie S wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego WSZPZOZ Gostynin – Zalesie na energooszczędne”. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza w Gostyninie informuje, iż w grudniu 2013 r. została zakończona realizacja zadaniapn.„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Pawilonie nr 4 i Magazynie S wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego WSZPZOZ Gostynin – Zalesie na energooszczędne”.

      Zadanie zrealizowane zostało dziękidotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 378 494,05 zł oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 374 089, 58 zł.W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynków Pawilonu Nr 4 i Magazynu S w zakresie wymiany stolarki okiennej (184,64 m2) i stolarki drzwiowej (8,24 m2), a także wymianę oświetlenia zewnętrznego w ilości 111 szt. opraw i 100 szt. źródeł światła na terenie Zespołuoraz 1111 szt. oświetlenia wewnętrznego – opraw i źródeł światła – w pawilonach WSZPZOZ Gostynin – Zalesie na energooszczędne.

    Celem powyższego zadania jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zaoszczędzeniu ciepła w ilości 244 GJ/rok (w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej) oraz zaoszczędzeniu energii elektrycznej w ilości 197 371 kWh/rok (w ramach wymiany oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne).Wymiana oświetlenia na najnowocześniejsze źródła światła typu LED pozwoliła na wprowadzenie znacznych oszczędności związanych z oświetlaniem budynków Zespołuoraz znacząco wpłynęła na poprawę równomierności oświetlenia i jego natężenia. Natomiast wymiana stolarki okiennej i drzwiowej pozwoliła na wprowadzenie oszczędności związanychz ogrzewaniem budynków szpitala. Istotnym jest również fakt, iż realizacja ww. zadań jest bardzo ważną inwestycją w środowisko naturalne. Mniejsze zużycie energii oraz zwiększenia oszczędności wytwarzanego ciepła mają bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko. Jesteśmy dumni, iż dzięki uzyskanym dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Zespół uczestniczy w realizacji zadań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego.