Zadanie pn. „Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej

Zadanie pn. „Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej

informacja do wywieszenia sciezka WFOŚiGW