Oddanie w użytkowanie zmodernizowanego i rozbudowanego Pawilonu Nr 7

Oddanie w użytkowanie zmodernizowanego i rozbudowanego Pawilonu Nr 7

 

Oddanie w użytkowanie zmodernizowanego i rozbudowanego Pawilonu Nr 7

 

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie miał zaszczyt gościć Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika na uroczystym otwarciu zmodernizowanego i rozbudowanego Pawilonu Nr 7, w którym mieszczą się dwa oddziały psychiatryczne: V i VI.

 

Uroczystość rozpoczęto symbolicznym przecięciem wstęgi przez: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Dyrektora Zespołu – Panią Katarzynę Osowicz – Szewczyk, Z-cę Dyrektora ds. Medycznych – Pana Grzegorza Kołodzieja, Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego VI – Pana Arkadiusza Kubsika i Z-cę Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego V – Panią Monikę Miller – Jankowską.

 

Po oficjalnych przemówieniach i podziękowaniach za wieloletnie ogromne wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego z Panem Marszałkiem na czele, poprzez przekazywanie środków finansowych na potrzeby szpitala i przebywających w nim pacjentów, Pan Marszałek wręczył szczególnie zaangażowanym w realizację inwestycji pracownikom Zespołu dyplomy. Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzanie Oddziału Psychiatrycznego V i VI oraz poczęstunek.

 

W ramach realizacji zadania została wykonana modernizacja dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego Pawilonu nr 7 o powierzchni ponad 2,3 tys. m², oraz jego rozbudowa od strony północnej (skrzydło zachodnie) i od strony południowej (skrzydło wschodnie). Zadanie obejmowało również zakup nowoczesnego wyposażenia sal chorych, w tym: łóżek, szafek, wózków inwalidzkich czy chodzików rehabilitacyjnych, a także gabinetów badań, zabiegowego, terapii zajęciowej i psychologów.

Zadanie miało na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawa, poprawę standardu udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez poprawę funkcjonalności obiektu, bezpieczeństwa pacjentów i estetyki pomieszczeń Zespołu, dostosowanie pawilonu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa p.poż.

 

Na poszczególnych piętrach pawilonu poprawiono istniejący układ funkcjonalny polegający na przebudowie pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń towarzyszących. W piwnicy zaprojektowano szatnie dla personelu z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia techniczne, magazyny sprzętu oraz magazyn dla odzieży pacjentów.

 

Cały koszt inwestycji opiewał na kwotę 7 142 557,84, 84 zł, w tym kwotę 7 000 000,00 zł pochodzącą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.