„Rodzina z problemem uzależnień – konsekwencje dla dziecka”.

„Rodzina z problemem uzależnień – konsekwencje dla dziecka”.

Plakat konferencja 7 grudnia