Dla Pacjenta

Dla Pacjenta

1.Regulamin organizacyjny - tekst jednolity - luty 2019.pdf
2.Schemat organizacyjny - załącznik do regulaminu org.
4.Zarządzenie nr 28 z 2012 r. zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej
5.Zarządzenie nr 64 z 2012 r. zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej
6.Regulamin organizacyjny tekst jednolity wraz zarządzeniem nr 67 z 2012 r. z dnia 22 listopada 2012 r.
7.Zarządzenie nr 18 z dnia 6 maja 2013 r. wraz z zatwierdzającą uchwałą Rady Społecznej nr 6 z 2013
8.Zarządzenie nr 85 z 2014 r. z dnia 11 grudnia 2014 r. wraz z uchwałą nr 32 z2014 r. z dnia 16 grudnia 2014r.
9.Zarządzenie nr 2 z 2015 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego - cennik
10.Zarządzenie nr 5 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej - opłata za udost. dok. med.
11.Zarządzenie nr 48 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej - opłata za udost. dok. med.
12.Zarządzenie nr 80 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej - opłata za udost. dok. med.
13.Zarządzenie nr 81 z 2016 zmieniające regulamin organizacyjny wraz z uchwałą Rady Społecznej - opłata za udost. dok. med.
14.Zarządzenie nr 95 z 2016 zm. reg. org. wraz z uchwałą Rady Społecznej - opłata za przewóz transp. sanit.
15a.Regulamin organizacyjny - tekst jednolity luty 2017 r.
15b.Zarządzenie nr 3 z 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego
15c.Schemat organizacyjny - załacznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego
15d.Cennik badań diagnostycznych i laboratoryjnych - załacznik nr 2 luty 2017
16.Obowiązki Zespołu w razie smierci pacjenta - wyciąg z regulaminu organizacyjnego
17.Zarządzenie nr 16 z 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego
18.Uchwała nr 10 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego wraz z zarządzeniem Dyrektora nr 24 z dnia 11.04.2017 r.
19.Zarządzenie nr 34 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego - opłata za dok. med.
20.Wysokość opłaty za udostepnienie dokumentacji medycznej - od dnia 06-03-2019r.
21.Zarządzenie nr 38 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany reg. organizacyjnego wraz z uchwałą
22.Prawo do świadczeń poza kolejnością
23.Zarządzenie nr 24 z 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wraz z uchwała Rady społecznej WSZPZOZ Gostynin - Zalesie