ZADANIE PN. „WYPOSAŻENIE BRUDOWNIKÓW W PŁUCZKĘ – DEZYNFEKTOR – ZAKUP I MONTAŻ”

ZADANIE PN. „WYPOSAŻENIE BRUDOWNIKÓW W PŁUCZKĘ – DEZYNFEKTOR – ZAKUP I MONTAŻ”

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku. W ramach realizacji zadania zostały zakupione płuczki – dezynfektory wraz z montażem, które zostały zamontowane w Oddziale Psychogeriatrii w Pawilonie nr 6, w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Pawilonie nr 6 oraz
w Zakładzie Opiekuńczo –
Leczniczym w Pawilonie nr 2. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – załącznik nr 1 - rozdz. II. Zespół pomieszczeń pielęgnacyjnych w oddziale, pkt. 5 - pomieszczenie służące do opróżniania, dezynfekowania i przechowywania kaczek i basenów lub niszczenia tego rodzaju pojemników jednorazowego użytku oraz składowania brudnej bielizny - brudownik - należało wyposażyć w umywalkę, płuczkę-dezynfektor lub urządzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością, które zostało zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów - w przypadku stosowania basenów
i kaczek jednorazowych.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 57 996,00 zł, z czego z dotacji Województwa Mazowieckiego oraz środki własne podmiotu 1 160,00 zł.