ZADANIE PN „MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACJI W PAWILONACH 1, 2, 3 I 6 WSZPZOZ GOSTYNIN-ZALESIE”

ZADANIE PN „MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACJI W PAWILONACH 1, 2, 3 I 6 WSZPZOZ GOSTYNIN-ZALESIE”

Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku. W ramach zadania zostały wykonane roboty
w Pawilonach nr 1,2,3,6 niezbędne do realizacji Programu dostosowawczego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.
Zakres robót obejmował wykonanie:

1. Robót budowlano – montażowych, w tym:

1.1. przeniesienie wypustów instalacji elektrycznych na zewnątrz pokoi obserwacyjnych,
1.2. zabezpieczenie przed dostępem chorych gniazd wtykowych elektrycznych w pokojach łóżkowych,
1.3. przebudowę wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną wyciągową w brudownikach.

2. Nadzór inwestorski.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 29 345,02 zł, z czego z dotacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 28 758,12 zł oraz środki własne podmiotu w wysokości 586,90 zł.