ZADANIE PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PAWILONU NR 7”

ZADANIE PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PAWILONU NR 7”

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2016 – 2018. Cel zadania został osiągnięty w 2018 r.
W wyniku realizacji zadania została wykonana rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7, w którym zlokalizowano V i VI Oddział Psychiatryczny.

Realizacja zadania wpłynęła na poprawę standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zwiększenie funkcjonalności obiektu, bezpieczeństwa pacjentów i estetyki pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W ramach realizacji zadania dokonano rozbudowy budynku, co umożliwiło pozyskanie dodatkowej powierzchni na sale chorych, pomieszczenia porządkowe i higieniczne.

W ramach realizacji zadania wyposażono obiekt w nowy sprzęt medyczny w tym łóżka, szafki przyłóżkowe, wyposażenie gabinetów zabiegowych oraz pozostałe wyposażenie gabinetów, sal terapeutycznych, sal chorych i pomieszczeń towarzyszących.

W ramach zadania zostało wykonane:

  • Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa
    i modernizacja pawilonu nr 7”.

  • Opracowanie dokumentacji projektowej.

  • Wykonanie prac rozbudowy i modernizacyjnych na podstawie sporządzonej dokumentacji.

  • Nadzór inwestorski.

  • Zakup pierwszego wyposażenia.

W dniu 16 kwietnia 2018 roku, nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanego Pawilonu nr 7.

Łączny koszt realizacji zadania w latach 2016-2018 wyniósł 7 142 557,84, z czego z dotacji

SWM: 6 999 705,00 zł oraz środki własne podmiotu: 142 852,84 zł.