ZADANIE PN. „ZAKUP APARATURY DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ”

ZADANIE PN. „ZAKUP APARATURY DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ”

Zadanie pn. „Zakup aparatury do diagnostyki laboratoryjnej” zostało zrealizowane w 2018 roku. 
W wyniku realizacji zadania został zakupiony sprzęt medyczny w postaci:
  1. analizatora elektrolitów (Na, K, Li),
  2. wirówki laboratoryjnej z rotorem horyzontalnym i rotorem kątowym wraz z osprzętem.
Oznaczanie poziomu elektrolitów jest podstawowym badaniem wykonywanym każdemu pacjentowi, szczególnie ważnym w leczeniu pacjentów OLAZA, ZOL-u, PG i RN. 
Oznaczanie poziomu litu jest badaniem ściśle związanym z leczeniem psychiatrycznym, niezbędnym w monitorowaniu leczenia preparatami litu. 
Dziennie wykonujemy ok. 60 – 80 oznaczeń sodu, potasu i litu.
Zakup wirówki laboratoryjnej z rotorami wynika z wykonywania badań moczu i płynów ustrojowych. Dziennie wykonujemy ok. 20-30 badań wymagających wirowania horyzontalnego. Badanie ogólne moczu wykonujemy każdemu pacjentowi przyjętemu do szpitala, niektórym wielokrotnie.
Realizacja zdania wpłynęła na poprawę standardu udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania badań laboratoryjnych.
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 25 456,50 zł, z czego z dotacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 25 976,02 zł oraz ze środków własnych w wysokości 519,52 zł.

IMG 20181113 093042IMG 20181113 093122IMG 20181113 093128

Tablica informacyjna zakup aparatury do laboratoriumv2