ZADANIE PN. „ZAKUP POMP GŁĘBINOWYCH”

ZADANIE PN. „ZAKUP POMP GŁĘBINOWYCH”

ZADANIE PN. „ZAKUP POMP GŁĘBINOWYCH”
Zadanie pn. „Zakup pomp głębinowych” zostało zrealizowane w 2018 roku. W wyniku realizacji zadania zostały zakupione dwie pompy głębinowe, które zamontowano w studniach głębinowych: nr 1A oraz nr 4, usytuowanych w Gostyninie przy ul. Zalesie 1, na działce 
o nr ewidencyjnym 6721/3.
Wymiana pomp zapewnia lepsze działanie studni, umożliwia wypompowanie zanieczyszczeń, 
co wpływa pozytywnie na jakość wody.
Wymagania w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 29 357,64 zł, z czego z dotacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 27 360,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1 997,64 zł.

IMG 20181113 114343

Tablica informacyjna zakup pomp głębinowych