ZPORR

ZPORR

      W dniu 12 grudnia 2008 r. została podpisana umowa nr: Z/2.14/I/1.3.2/384/04/U/34/08 na dofinansowanie Projektu „Przebudowa schodów zewnętrznych i dobudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy pawilonie nr 7” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

      Wartość Projektu 51 204,80 zł , w tym kwota dofinansowania ze środków Funduszu 37 854,60 zł

      Projekt został zrealizowany w 2004 r. Tablica informacyjna o dofinansowaniu w/w projektu przez Unię Europejską została umieszczona na ścianie budynku – pawilon nr7