RODO – obowiązek informacyjny monitoring wizyjny.

RODO – obowiązek informacyjny monitoring wizyjny

O stosowaniu monitoringu wizyjnego informuje widoczna tablica umieszczona przy wjeżdzie na teren Szpitala zawierająca klauzulę informacyją RODO oraz  tabliczki z piktogramem kamery i krótką informacją bezpośrednio w miejscach zbierania danych (wizerunku). Klauzula informacyjna znajduje się równiez  na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęc). Jest również jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.O stosowaniu monitoringu wizyjnego informuje widoczna tablica umieszczona przy wjeżdzie na teren Szpitala zawierająca klauzulę informacyją RODO oraz  tabliczki z piktogramem kamery i krótką informacją bezpośrednio w miejscach zbierania danych (wizerunku). Klauzula informacyjna znajduje się równiez  na stronie internetowej Zespołu oraz na tablicy ogłoszeń w Pawilonie 1 (budynek w którym znajduje się izba przyjęc). Jest również jest do wglądu u inspektora ochrony danych osobowych.
Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych
    administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin    inspektorem ochrony danych jest Marek Malczewski tel: 24 2360023 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;    przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej Zespołu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e  RODO.    dane osobowe Pani / Pana mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;    dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;    dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 45 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora    każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;    dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania