22 września 2021

ZADANIE PN. „ZAKUP ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO”

WARTOŚĆ ZADANIA: 117 720,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 113 011,20zł
Środki własne Zespołu: 4 708,80 zł
Okres Realizacji: 2021 r.


Zadanie dofinansowano z budżetu województwa Mazowieckiego.
Zakres zadania obejmował zakup, dostawę i montaż analizatora biochemicznego wraz ze szkoleniem
personelu laboratorium z jego obsługi.