Inwestycje

ZADANIE PN. „Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej”

  WARTOŚĆ ZADANIA: 1 976 000,00 zł budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 896 960,00 zł środki własne Zespołu: 79 040, […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
13 października 2022
„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
25 sierpnia 2022
ZADANIE PN. „ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA”

Wartość zadania : 80 299,99 złBudżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 80 000,00 złŚrodki własne Zespołu: 299,99 złOKRES REALIZACJI: 2022 r.ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
22 lipca 2022
ZADANIE PN. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAWILONU NR 3 – ETAP I DOKUMENTACJA”

Wartość zadania: 165 440,00 zł Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 158 822,00złŚrodki własne Zespołu: 6 618,00 złOkres realizacji zadania: 2021-2022 r.Zadanie […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
31 marca 2022
ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA ŁAZIENKI W ODDZIALE REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ”

Wartość zadania: 84 727,76 złBudżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 81 338,65złŚrodki własne Zespołu: 3 389,11 złOkres realizacji: 2021-2022 r. Zakres zadania […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
17 lutego 2022
ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH

ZADANIE PN. „ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH”WARTOŚĆ ZADANIA: 46 780,34 zł Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 43 181,86złŚrodki własne Zespołu: 3 […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
15 grudnia 2021