Zamówienia Publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Dariusz Mikołajczyk

(+24) 236-00-35
(+24) 235-80-90

zamowienia@spzoz-zalesie.pl