ZATRUDNIMY LEKARZY

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów psychiatrii lub w trakcie rezydentury z psychiatrii. Oferty z listem motywacyjnym wraz z CV prosimy kierować na adres: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin lub adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty uzyskają Państwo pod numerem telefonu (24) 236 00 00

Zapytanie dotyczące wykonania tablic dla zadania “Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu”

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin  zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wykonanie tablic:
1) informacyjnej o wymiarach 1200 mm (szerokości) i 800 mm (wysokości) w ilości 1 szt.,
2) pamiątkowej o wymiarach 2000 mm (szerokości) i 1500 mm (wysokości) w ilości 1 szt.

Technologia:
Tablice wykonane z płyty kompozytowej (dibond) grubości 3 mm.

Grafika wykonana techniką druku solventowego na folii wylewanej, zabezpieczona laminatem UV wylewanym, folia aplikowana na gorąco.

Gwarancja co najmniej 60 miesięcy.

Tablice należy zamontować w sposób trwały na konstrukcjach wykonanych ze stali, na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie działce o nr ewid. 6721/3, obręb 0001 Gostynin.

Parametry konstrukcji:

– tablica informacyjna – konstrukcja wykonana z profilu o wymiarach 60 mm x 40 mm ze ścianką 3 mm, montowana w gruncie na głębokości 85-95 cm, malowana podkładowo i na kolor szary,
– tablica pamiątkowa – konstrukcja wykonana z profilu o wymiarach 100 mm x 50 mm ze ścianką 3 mm, montowana na głębokości 140-150 cm, malowana podkładowo i na kolor szary.

Specyfikacja tablic:– wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewniający wysoki poziom estetyki i trwałości,- wykonane konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,- ekran z płyty kompozytowej (dibond),- treść, rozmieszczenie informacji i kolorystyka: zgodnie z załączonymi wytycznymi.

Zakres realizacji:

– wykonanie tablic,
– dostarczenie tablic,
– montaż tablic w gruncie rodzimym na odpowiednia głębokość zapewniającą bezpieczne użytkowanie,
min. 85 cm nóg stelaża,
– ramowanie tablic,
– montaż tablicy informacyjnej w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r., zaś montaż tablicy pamiątkowej do dnia 31 stycznia 2023 r.

W załączeniu Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z którymi miałaby zostać wykonana tablica, Księgę Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Folder Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze oraz poglądowy projekt tablicy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: j.nadratowska@spzoz-zalesie.pl do dnia 19.12.2022 r.

ZADANIE PN. „ZAKUP ŁÓŻEK BARIATRYCZNYCH”

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE PN. „ZAKUP ŁÓŻEK BARIATRYCZNYCH”

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 104 649, 98 zł

budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 100 463,98 zł

środki szpitala: 4 186,00 zł

TERMIN  REALIZACJI: 2022 r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ  Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zakres zadania obejmował zakup i dostawę łóżek bariatrycznych na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Psychogeriatrii oraz Oddziałów Psychiatrycznych Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

 

 

 

PROJEKT PN. „Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie”


 

 

 

 

 

Projekt pn. „Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie”

 

 

 

Wartość zadania: 1 184 600,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 184 600,00 zł
Okres realizacji: 2022
Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie parkingu, chodników i ciągów pieszych, wykonanie infrastruktury towarzyszącej :
oświetlenie,
kosze na śmieci,
stanowiska dla rowerów,
znaki informacyjne,
nasadzenia kwiatów,
Na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz nadzór inwestorski.

 

 

 

ZATRUDNIMY LEKARZY

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów psychiatrii lub w trakcie rezydentury z psychiatrii. Oferty z listem motywacyjnym wraz z CV prosimy kierować na adres: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin lub adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty uzyskają Państwo pod numerem telefonu (24) 236 00 00

Dotyczy Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji organizowanego w Polsce w dniu 8 października 2022 r.

 

­

 

 

Szanowny Pan Dyrektor Wydziału Zdrowia

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Pan Tomasz Sławatyniec

 

Dotyczy Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji

organizowanego w Polsce w dniu 8 października 2022 r.

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują.

Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie www.EODD2022.eu.  

Zwracam się do Pana Dyrektora z gorącą prośbą o wzmocnienie wartości tej inicjatywy w sposób, który Pana zdaniem przysłuży się medycynie transplantacyjnej. Jeśli spotka się to z akceptacją Pana Dyrektora, proszę o umieszczenie na kilka tygodni na stronie linku do strony Europejskiego Dnia Donacji oraz przekazanie informacji o takiej możliwości podmiotom i organom współpracującym.   

 

Z wyrazami szacunku

Opis: jcz_podpis_wer2

dr hab. med. Jarosław Czerwiński

zca Dyrektora Poltransplantu ds. medycznych11111111