WSZPZOZ Gostynin-Zalesie zatrudni od zaraz na umowę o pracę lub cywilno-prawną lekarza specjalistę rehabilitacji leczniczej lub lekarza neurologa.

Oferujemy:

• wysokie wynagrodzenie,

• ułatwienia w uczestnictwie w szkoleniach i konferencjach,

• możliwość otrzymania mieszkania zakładowego, dopłat do czynszu lub innych dodatków.

Oferty z listem motywacyjnym i CV należy wysyłać na adres: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego
w Gostyninie, 09-500 Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin lub adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (24) 236 00 30

Z dniem 02.04.2024 r. na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1 w Gostyninie zostało uruchomione pierwsze na terenie naszego regionu Centrum Zdrowia Psychicznego.

Szanowni Państwo,

Z dniem 02.04.2024 r. na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1 w Gostyninie zostało uruchomione pierwsze na terenie naszego regionu Centrum Zdrowia Psychicznego.

Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego WSZPZOZ Gostynin-Zalesie ma na celu zapewnienie kompleksowej, wielostronnej i łatwo dostępnej opieki psychiatrycznej mieszkańcom powiatu gostynińskiego oraz sąsiednich gmin Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice z powiatu płockiego.

Centrum obejmuje opieką osoby powyżej 18 roku życia, każdego zgłaszającego się po pomoc mieszkańca
z obszaru działania Centrum. Zapewnia pacjentom niezwłoczną pomoc w przypadkach nagłych,
a w pozostałych – w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. W CZP prowadzona jest diagnoza potrzeb pacjenta w tym diagnostyka zaburzeń psychicznych, diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, rehabilitacja psychiatryczna oraz specjalistyczne konsultacje.

Na Centrum Zdrowia Psychicznego składają się dwa zakłady lecznicze:

  1. Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Ambulatoryjne, z następującymi komórkami:
  1. Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym,
  2. Zespół Leczenia Środowiskowego,
  3. Oddział Dzienny Psychiatryczny;
  4. Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Szpitalne

Formy opieki oferowane przez CZP:

– Poradnia Zdrowia Psychicznego (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00),

– Oddział dzienny Psychiatryczny (świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-15:00),

– Całodobowe Oddziały Psychiatryczne,

– Zespół Leczenia Środowiskowego (świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00).

Pacjenci, którzy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej mogą zgłaszać się bez skierowania do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego – adres Zalesie 1, 09-500 Gostynin, w godz. 08:00-18:00
Kontakt telefoniczny:
24 236 00 45
24 236 00 60
24 236 00 80

Za nami jubileusz 90-lecia Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, przypadający w 25 rocznicę istnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W jedności z pacjentami i z okazji Światowego Dnia Chorego uroczystość została połączona z otwarciem zmodernizowanego Pawilonu na terenie Zespołu. Rozpoczęła się odczytaniem listu pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, dającego świadectwo tego, jak wiele pomocy otrzymują od personelu Zespołu.
Przybyłych gości i pracowników przywitała Dyrektor Zespołu – Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście honorowi: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pani Katarzyna Wieczorek, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele władz kościelnych na czele z ks. Dziekanem Andrzejem Rutkowskim, dyrektorzy zaprzyjaźnionych podmiotów leczniczych.
Program uroczystości zawierał:
– projekcję prezentacji, podsumowującej funkcjonowanie szpitala na przestrzeni ostatnich 25 lat oraz ukazującej największe inwestycje realizowane w tym czasie, dzięki wsparciu #SejmikuWojewództwaMazowieckiego oraz #UE.
– wystąpienia gości: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Burmistrza Miasta Gostynina – Pana Pawła Kalinowskiego, Starosty Powiatu – Pana Arkadiusza Boruszewskiego, Wójta Gminy Gostynin – Pana Edmunda Zielińskiego, Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pani Katarzyny Dubielak oraz Pani dr Barbary Konarskiej Pabiniak.
– występ artystyczny.
– poświęcenie zmodernizowanego budynku przez ks. Jakuba Kępczyńskiego – Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia oraz Diecezjalnego Duszpasterza Apostolstwa Chorych.
– uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie pawilonu.
Drugą część uroczystości stanowił poczęstunek dla pracowników szpitala oraz zaproszonych gości.
Zespół wraz z pracownikami otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomy uznania z podziękowaniami za cenny wkład wniesiony w podnoszenie standardów opieki zdrowotnej na Mazowszu.
Współorganizatorem uroczystości był #SamorządWojewództwaMazowieckiego

Dziękujemy!!!