ZADANIE PN. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAWILONU NR 3 – ETAP I DOKUMENTACJA”

Wartość zadania: 165 440,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 158 822,00zł
Środki własne Zespołu: 6 618,00 zł
Okres realizacji zadania: 2021-2022 r.
Zadanie Dofinansowano z Budżetu Województwa Mazowieckiego


Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rozbudowy, przebudowy i modernizacji Pawilonu szpitalnego nr 3 Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wraz z jej sprawdzeniem.

ZADANIE PN. „BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO – ETAP I DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA”

Wartość zadania : 61 500,00 zł

Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 59 040,00zł

Środki własne Zespołu: 2 460,00 zł

Okres realizacji : 2021 r.

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla Zadania: „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – etap I dokumentacja przedprojektowa”, która określa w szczególności warianty koncepcji programowo-przestrzennej wraz z kalkulacją kosztów i czasochłonnością realizacji inwestycji.

ZADANIE PN. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI”

Wartość zadania: 1 097 147,70 zł.
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 053 261,79zł.
Środki własne Zespołu: 43 885,91 zł.
Okres realizacji: 2021 r.
Zadanie dofinansowano z budżetu województwa Mazowieckiego.

Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową nowej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Szpitala oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

ZADANIE PN. „ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE OKIEN W PAWILONIE NR 3”

Wartość zadania : 185 223,90 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 177 814,94zł
Środki własne Zespołu: 7 408,96 zł
Okres realizacji : 2021 r.
ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu na obiekcie budowlanym krat okiennych rolowanych oraz nadzór inwestorski. Kraty zostały zamontowane w Pawilonie nr 3 (I piętro budynku, strona A) Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów przebywających w Oddziale.

ZADANIE PN. „ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO DLA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W GOSTYNINIE”

Wartość zadania : 303 000,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 300 000,00zł
Środki własne Zespołu: 3 000,00 zł
OKRES REALIZACJI: 2021 r.
ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA


Zakres zadania obejmował zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.


ZADANIE PN. „ZAKUP ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO”

WARTOŚĆ ZADANIA: 117 720,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 113 011,20zł
Środki własne Zespołu: 4 708,80 zł
Okres Realizacji: 2021 r.

Zadanie dofinansowano z budżetu województwa Mazowieckiego.
Zakres zadania obejmował zakup, dostawę i montaż analizatora biochemicznego wraz ze szkoleniem personelu laboratorium z jego obsługi
.

ZADANIE PN. „ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE OKIEN – ZAKUP I MONTAŻ KRAT NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

Zespół był zobowiązany przepisami prawa – do zabezpieczenia okien przed możliwością ich otworzenia przez pacjentów – rozdział VIII ust. 5 załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739). Okna w Pawilonach szpitalnych są przeszklone od wewnątrz szkłem bezpiecznym
i zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez pacjenta głównie poprzez zamontowanie zamków w klamce okna. W związku ze zdarzającymi się sytuacjami forsowania zabezpieczeń zamontowanych w oknach i występowania zdarzeń niepożądanych związanych z ucieczką pacjentów przez okno z I piętra, skutkujących doznaniem obrażeń, Zespół uznał za konieczne wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. W wyniku realizacji zadania zostały zamontowane zewnętrzne zabezpieczenia okien w Oddziale Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – I piętro pawilonu nr 6 oraz w jednym oknie Pawilonu nr 2 (ZOL) – I piętro. Okna zabezpieczono za pomocą krat okiennych rolowanych, stalowych z systemem sprężynowym. W ramach zadania był pełniony nadzór nad montażem krat. Zabezpieczenie zewnętrzne okien miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, przed zdarzeniami niepożądanymi.
W ramach zadania był również pełniony nadzór nad montażem krat.
Łączna wartość zadania wyniosła 71 445,04 zł, z czego z dotacji Województwa Mazowieckiego w wysokości 70 016,14 zł oraz środki własne podmiotu w wysokości 1 428,90

ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI OLEJOWO-GAZOWEJ, WĘZŁÓW CIEPLNYCH ORAZ SIECI CO I CW – ETAP I DOKUMENTACJA”

Wartość zadania: 40 775,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 39 144,00zł
Środki szpitala: 1 631,00 zł
Okres realizacji: 2020-2021 r.
Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego.
Zakres I etapu zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i modernizacji kotłowni olejowo–gazowej, węzłów cieplnych oraz sieci c.o. i c.w. w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła na potrzeby Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

 

ZAKUP KARDIOMONITORA JEZDNEGO

Wartość zadania: 15 012 ,00 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 14 182 ,00 zł,
środki szpitala: 830 ,00 zł.
Okres realizacji: 2021 r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Celem zadania był zakup kardiomonitora jezdnego, który umożliwi monitorowanie ciśnienia
tętniczego, pulsu, EKG, EER i innych parametrów życiowych, na potrzeby Oddziału
Psychogeriatrii Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

ZADANIE POLEGAJĄCE NA ROZWIJANIU I WSPIERANIU PLACÓWEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, W TYM Z PODWÓJNĄ DIAGNOZĄ, PIJĄCYCH SZKODLIWIE, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ DDA

WARTOŚĆ ZADANIA: 253 754,26 zł

Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 250 000,00
Środki własne:  3 754,26 zł

OKRES REALIZACJI: 2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na rozwijaniu i wspieraniu  placówek leczenia uzależnień od alkoholu dla osób uzależnionych, w tym z podwójną diagnozą, pijących szkodliwie, współuzależnionych oraz DDA, poprzez poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

W zakres zadania wchodził:

 1. Zakup i montaż niżej wyszczególnionych materiałów, sprzętu i aparatury w tym:

1.1.Zakup wyposażenia dla COTUA w tym:

 1. stoły na stołówkę (na 6 krzeseł) – 4 szt.,
 2. stoły na świetlicę/ salę terapeutyczną – 8 szt.,
 3. pościel (powłoki na poduszki, kołdry oraz prześcieradła) – 60 kpl.,
 4. prześcieradło 90×200  – 60 szt.,
 5. narzuty na tapczany – 30 szt.,
 6. zestaw komputerowy – 3 szt.,
 7. laptop – 1 szt.,
 8. alkomat bezustnikowy – 1 szt.,
 9. krzesła – 54 szt.,
 10.  materace do ćwiczeń – 24 szt.,
 11.  zestaw mebli do gabinetu psychoterapeutycznego (biurko, szafy, półki, stolik) – 1 kpl.,
 12.  zestaw mebli do gabinetu psychoterapeutycznego (biurko, szafy, półki, stolik) – 1 kpl.,
 13.  zestaw mebli do pokoju socjalnego (szafki, szafa, stolik) – 1 kpl.,
 14.  czajnik – 3 szt.,
 15.  tablice magnetyczne – 2 szt.,
 16.  fotele obrotowe – 4 szt.,
 17.  szafy ubraniowe do sal chorych 9 szt.,
 18.  szafa-sejf – 1 szt.,
 19.  tablica multimedialna do sali terapeutycznej – 1 szt.

1.2. Zakup wyposażenia na OLAZA w tym:

 1. alkomat bezustnikowy – 1 szt.,
 2. monitor funkcji życiowych/ kardiomonitor – 1 szt.,
 3. rolety na okno 8 szt.,
 4. poduszki – 30 szt.,
 5. kołdry – 30 szt.,
 6. stoły na stołówkę 220×80 cm – 2 szt.,
 7. stoły na stołówkę 160×80 cm – 2 szt.,
 8. krzesła – 24 szt.,
 9.  zestaw nagłaśniający – 1 szt.
 10.  pościel (powłoka na kołdrę, poduszkę, prześcieradło) – 60 kpl.,
 11.  koc – 30 szt.,
 12.  szafa na leki 1 – drzwiowa 2 szt.,
 13.  sofa – 2 szt.,
 14.  kanapa rozkładana – 1 szt.,
 15.  płyta indukcyjna (wolnostojąca dwupalnikowa) – 1szt.,
 16.  zestaw mebli do gabinetu zabiegowego (szafki, półki, biurka) – 1 kpl.
 17.  krzesła obrotowe – 2 szt.,
 18.  zestaw mebli do socjalnego (szafki, szafa, półki) – 1 kpl.,
 19.  zestaw mebli do gabinetu lekarskiego (szafy na dokumenty, szafa, biurko, półki) – 1 kpl.,
 20.  obudowa do kabiny (oczyszczacza powietrza z dymu tytoniowego) – 1 szt.,
 21.  drzwi przesuwne – zabudowa wnęki – 1 szt.,
 22.  zestaw monitorowania (2 kamery, rejestratory, monitory, kabel) – 1 szt.
 23. Remont oddziałów odwykowych w tym:

2.1 Remont jednego z pomieszczeń w oddziale OLAZA – sala jednołóżkowa (izolacyjna).