ZADANIE PN. „ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA”

Wartość zadania : 80 299,99 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 80 000,00 zł
Środki własne Zespołu: 299,99 zł
OKRES REALIZACJI: 2022 r.
ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA


Zakres zadania obejmował opracowanie projektu zagospodarowania terenu, przygotowanie terenu pod nowe urządzenia, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciąg i krzesełko, biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, surfer (wahadło) i twister, drabinka i drążek, rower i jeździec), w tym jednego urządzenia integracyjnego przystosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławki parkowe – 7 szt., kosze na śmieci – 7 szt., tablica informacyjna – 2 szt.) na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

ZADANIE PN. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAWILONU NR 3 – ETAP I DOKUMENTACJA”

Wartość zadania: 165 440,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 158 822,00zł
Środki własne Zespołu: 6 618,00 zł
Okres realizacji zadania: 2021-2022 r.
Zadanie Dofinansowano z Budżetu Województwa Mazowieckiego


Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rozbudowy, przebudowy i modernizacji Pawilonu szpitalnego nr 3 Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wraz z jej sprawdzeniem.

ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA ŁAZIENKI W ODDZIALE REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ”

Wartość zadania: 84 727,76 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 81 338,65zł
Środki własne Zespołu: 3 389,11 zł
Okres realizacji: 2021-2022 r.


Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na przebudowie łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz nadzór inwestorski.

ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH

ZADANIE PN. „ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH”
WARTOŚĆ ZADANIA: 46 780,34 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 43 181,86zł
Środki własne Zespołu: 3 598,48 zł
OKRES REALIZACJI: 2021 r.
ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOZakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował zakup, dostawę i montaż 3 oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych wraz ze szkoleniem personelu.

ZADANIE PN. „BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO – ETAP I DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA”

Wartość zadania : 61 500,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 59 040,00zł
Środki własne Zespołu: 2 460,00 zł
Okres realizacji : 2021 r.
Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla Zadania: „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – etap I dokumentacja przedprojektowa”, która określa w szczególności warianty koncepcji programowo-przestrzennej wraz z kalkulacją kosztów i czasochłonnością realizacji inwestycji.

ZADANIE PN. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI”

Wartość zadania: 1 097 147,70 zł.
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 053 261,79zł.
Środki własne Zespołu: 43 885,91 zł.
Okres realizacji: 2021 r.
Zadanie dofinansowano z budżetu województwa Mazowieckiego.


Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową nowej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Szpitala oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

ZADANIE POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU DOSTĘPNOŚCI I POPRAWIE JAKOŚCI LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

ZADANIE POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU DOSTĘPNOŚCI I POPRAWIE JAKOŚCI
LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
WARTOŚĆ ZADANIA: 417 680,10 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 417 628,65 zł
Środki własne: 51,45 zł
OKRES REALIZACJI: 2021r.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I POPRAWĘ JAKOŚCI LECZENIA OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
W zakres zadania wchodził:


 1. Remont Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA).
 2. Remont Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA).
 3. Remont schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, elewacji od strony
  wejścia głównego, obróbek blacharskich z wymianą rynien i rur spustowych.
 4. Zakup środków ochrony do walki z rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19:
 • środek do zamgławiania (5l) 8 szt.
 • maseczki chirurgiczne 20100 szt.
 • maseczki FFP2 1100 szt.
 • fartuchy barierowe 950 szt.
 • rękawice jednorazowe 500 op.
 • worki czerwone 240l 160 szt.
 • worki czerwone 150l 150 szt.
 • worki czerwone 120l 140 szt.
 • worki czerwone 60l 140 szt.
 1. Zakup wyposażenia do oddziałów odwykowych:
 • aparat do mierzenia RR z pulsoksymetrem i pomiarem tętna i temperatury (jezdny) 2 szt.
 • wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę 2 szt.
 • wózek inwalidzki 2 szt.
 • łóżko z barierką ochronną z materacem 4 szt.
 • szafka przyłóżkowa 4 szt.
 • wózek na czystą bieliznę 2 szt.
 • parawan

ZADANIE PN. „ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE OKIEN W PAWILONIE NR 3”

Wartość zadania : 185 223,90 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 177 814,94 zł
Środki własne Zespołu: 7 408,96 zł
Okres realizacji : 2021r.
ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu na obiekcie budowlanym krat okiennych rolowanych oraz nadzór inwestorski. Kraty zostały zamontowane w Pawilonie nr 3 (I piętro budynku, strona A) Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów przebywających w Oddziale.

ZADANIE PN. „ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO DLA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W GOSTYNINIE”

Wartość zadania : 303 000,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 300 000,00zł
Środki własne Zespołu: 3 000,00 zł
OKRES REALIZACJI: 2021 r.
ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA


Zakres zadania obejmował zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.