Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.

WARTOŚĆ ZADANIA: 239 266,25 zł

z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego: 229 226,25 zł

środki własne: 10 000,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2023

Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z tytułu uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu.
Zakres Zadania zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie obejmował wykonanie remontów w Oddziałach Odwykowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego oraz zakup wyposażenia do oddziałów odwykowych Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA) oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA).

Ponadto w ramach Zadania sfinansowano koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.

ZREALIZOWANY ZAKRES RZECZOWO -FINANSOWY

 1. Wykonanie remontów w Oddziałach Odwykowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego:

I. Wykonanie remontów w Oddziałach Odwykowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego:

1. remont łazienki dla pacjentów COTUA

2. remont łazienki dla pacjentów OLAZA

3. remont sali terapeutycznej COTUA

II. Zakup wyposażenia do oddziałów odwykowych:

II.1 Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA)

1.1 wyposażenie sekretariatu, w tym:

szafa-2 szt., regał otwarty – 1 szt., stolik -1 szt., biurko narożne –1 szt.

krzesło biurowe- 2 szt., fotel biurowy obrotowy- 1 szt.

1.2 wyposażenie gabinetu terapeutycznego obok sekretariatu, w tym:
szafa ubraniowa – 2 szt., szafa aktowa- 1 szt., ława- 1 szt., biurko- 1 szt., fotel – 2 szt.,
fotel biurowy obrotowy – 1 szt.
1.3 zmywarko- wyparzarka- 1 szt.
1.4 lodówka- 1 szt.
1.5 niszczarka do dokumentów- 1 szt.
1.6 zestaw komputerowy- 2 szt.
1.7 laptop -2 szt.
1.8 warnik do wody -1 szt.
1.9 kuchenka mikrofalowa – 1 szt.
1.10 drukarka – 1 szt.
1.11 lustro bezpieczne -1 szt.
1.12 osuszacz powietrza – 1 szt.
II.2 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)
2.1 wyposażenie holu odwiedzi nowego, w tym stół i krzesła – 2 szt./8szt.
2.2 detektor do wykrywania metalu – 1 szt.
2.3 system ochrony antynapadowej – 1 kpl.
2.4 telewizor – 1 szt.
2.5 drukarka – 2 szt.
2.7 koncentrator tlenu – 1 szt.
2.8 wózek do transportu butli tlenowej- 1 szt.
2.9 krzesła – 5 szt.

 

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu”.

Projekt  pn.  „Termomodernizacja  budynków  szpitala  psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu”.

WARTOŚĆ ZADANIA: 6 384 922,20 zł

budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 4 893 677,79 zł

środki unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 r. w ramach Projektu XII ,,REACTU-EU dla Mazowsza”:

 1 484 720,00 zł

środki własne: 6 524,41 zł

OKRES REALIZACJI: 2020-2023

Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środków Unijnych.

Zakres  Projektu  zrealizowanego  przez  Wojewódzki  Samodzielny  Zespół  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją Pawilonu Nr 4 (wraz z przebudową dla potrzeb oddziału dziennego psychiatrycznego  na 24 miejsca – poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnienia od alkoholu  i współuzależnienia, poradni dla dzieci i młodzieży, działu farmacji szpitalnej, dociepleniem ścian i dachu – zmianą konstrukcji dachu i po- kryciem dachowym, rozbudową budynku o schody i podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzeniem terenu i zmianą sposobu użytkowania budynku), Magazynu TR (obejmującą docieplenie ścian ze- wnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku), Portierni (uwzględniającą docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku portierni, budowę in- stalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku). Ponadto zakres rzeczo- wy Projektu obejmował usługę nadzoru inwestorskiego, promocję projektu oraz audyt energetycz- ny ex-post:

Zakres rzeczowy zrealizowanego Projektu w latach 2020-2023:

 1. Przygotowanie dokumentacji projektu.
 2. Prace inwestycyjne termomodernizacyjne.
 3. Prace inwestycyjne pozostałe.
 4. Promocja projektu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie pn. „Remont stacji uzdatniania wody”.

Zadanie pn. „Remont stacji uzdatniania wody”.

WARTOŚĆ ZADANIA: 122 295,00 zł

budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 118 625,00 zł

środki własne: 3 670,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2023

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zakres Zadania zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem stacji uzdatniania wody, mających na celu zapewnienie dostaw wody odpowiadającym normom przyjętym dla obiektów szpitalnych. Ponadto w ramach Zadania sfinansowano koszt peł- nienia nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy Zadania zrealizowany w roku 2023

 1. Roboty budowlano-montażowe.
 2. Nadzór inwestorski.

PROJEKT PN. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznegow Gostyninie”.

PROJEKT PN. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego
w Gostyninie”.

WARTOŚĆ ZADANIA: 314 999,96

budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 315 000,00

OKRES REALIZACJI: 2023

Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Zakres zadania obejmował zakup i dostawę niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i oddziałów ogólnopsychiatrycznych, Ambulatorium ogólnego oraz Laboratorium analitycznego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup:

 1. analizatora hematologicznego 1 szt.,
 2. aparatu EEG 1 szt.,
 3. rowerków stacjonarnych 2 szt.,
 4. wózków inwalidzkich 10 szt.,
 5. wózków inwalidzkich ze stabilizacją głowy i pleców 4 szt.,
 6. stołu rehabilitacyjnego sterowanego elektrycznie 4 szt.,
 7. stolika do ćwiczeń manualnych (z czterema stanowiskami) 1 szt.,
 8. maty pulsującego pola magnetycznego 1 szt.,
 9. fotela do masażu 1 szt.,
 10. fotela kąpielowego 2 szt.,
 11. aparatu do mierzenia ciśnienia z pulsoksymetrem i pomiarem tętna i temperatury (jezdny) 2 szt.,
 12. bariatrycznego podnośnika dla pacjentów 1 szt.,
 13. zamgławiacza do dezynfekcji pomieszczeń 1 szt.,
 14. materacy przeciwodleżynowych 3 szt.,
 15. aparatu EKG 1 szt

ZADANIE PN. „ZAKUP ŁÓŻEK BARIATRYCZNYCH”

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE PN. „ZAKUP ŁÓŻEK BARIATRYCZNYCH”

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 104 649, 98 zł

budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 100 463,98 zł

środki szpitala: 4 186,00 zł

TERMIN  REALIZACJI: 2022 r.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ  Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zakres zadania obejmował zakup i dostawę łóżek bariatrycznych na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Psychogeriatrii oraz Oddziałów Psychiatrycznych Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

 

 

 

PROJEKT PN. „Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie”


 

 

 

 

 

Projekt pn. „Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie”

 

 

 

Wartość zadania: 1 184 600,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 184 600,00 zł
Okres realizacji: 2022
Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie parkingu, chodników i ciągów pieszych, wykonanie infrastruktury towarzyszącej :
oświetlenie,
kosze na śmieci,
stanowiska dla rowerów,
znaki informacyjne,
nasadzenia kwiatów,
Na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz nadzór inwestorski.

 

 

 

ZADANIE POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU DOSTĘPNOŚCI I POPRAWIE JAKOŚCI LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.


ZADANIE POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU DOSTĘPNOŚCI I POPRAWIE JAKOŚCI LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 520 000,00 zł

Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 520 000,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2022 r.

 

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I POPRAWĘ JAKOŚCI LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

 

W zakres zadania wchodziło:

I. Wykonanie remontów w Oddziałach Odwykowych w celu  poprawy bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego.

 1. Remont klatki schodowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu (wejście od strony wschodniej COTUA);

 2. Remont klatki schodowej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (wejście od strony zachodniej OLAZA).             

II. Zakup wyposażenia do oddziałów  odwykowych:

 II.1 Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA):  

1.1  Wyposażenie pomieszczenia porządkowego/brudownika, w tym:   

– szafa z drzwiami przesuwnymi,

– nadstawka szafy,

1.2 aparat do pomiaru RR, tętna, saturacji, stacja COMEN,

1.3 aparat EKG,

1.4 szafa na leki,

1.5 stojak do kroplówki,

1.6 zamgławiacz,

1.7 lampa bakteriobójcza,

1.8 odkurzacz bezprzewodowy,

1.9 kołdry,

1.10 poduszki,

1.11 chłodziarka, 

1.12 rolety na okna,

1.13 moskitiery na okna,

1.14 talerze płaskie,

1.15 talerze głębokie,

1.16 sztućce,

1.17 kubki, 

II.2 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA): 

2.1. wyposażenie sekretariatu, w tym:  

– biurka,

– szafa ubraniowa,

– komoda,

– fotele biurowe obrotowe,

– szafka wisząca otwarta,

2.2  Wyposażenie gabinetu lekarskiego, w tym:   

– biurko,

– szafa ubraniowa,

– szafa aktowa,

– komoda,

– szafka gospodarcza,

– półka wisząca,

– ława,

– fotel biurowy obrotowy,

– fotel,

2.3 łóżka szpitalne,

2.4 szafki przyłóżkowe,

2.5 materace przeciwodleżynowe,

2.6 materace,

2.7 wózek zabiegowy,

2.8 wózek na leki,

2.9 wózki inwalidzkie,

2.10 kule inwalidzkie,

2.11 rolety,

2.12 koce, 

2.13 komplety pościeli, 

2.14 chłodziarka,

2.15 mikrofalówki,

2.16 piżamy,

2.17 czajniki,

2.18 rękawiczki jednorazowe,

2.19 maseczki,

2.20 szafy ubraniowe, 

2.21 wózek podnosząco-sanitarny,

2.22 pasy bezpieczeństwa,

2.23 pralko-suszarka,

2.24 talerze płaskie,

2.25 talerze głębokie,

2.26 sztućce,

2.27 kubki,

II.3 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia:  

3.1 szafa ubraniowa,

3.2 szafa aktowa,

3.3 regał otwarty,

3.4 biurko narożne,.

3.5 fotel biurowy obrotowy,

3.6 szafka gospodarcza,

3.7 stolik okrągły,.

3.8 fotele,

3.9 zegar,

3.10 wieszak na ubrania,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE PN. „Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej”

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1 976 000,00 zł

budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 896 960,00 zł

środki własne Zespołu: 79 040, zł

OKRES REALIZACJI: 2021-2022

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 


Zakres Zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową nowego budynku rozdzielni elektrycznej dla potrzeb zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej na terenie oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

 

 

ZADANIE PN. „ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA”

Wartość zadania : 80 299,99 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 80 000,00 zł
Środki własne Zespołu: 299,99 zł
OKRES REALIZACJI: 2022 r.
ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA


Zakres zadania obejmował opracowanie projektu zagospodarowania terenu, przygotowanie terenu pod nowe urządzenia, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciąg i krzesełko, biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, surfer (wahadło) i twister, drabinka i drążek, rower i jeździec), w tym jednego urządzenia integracyjnego przystosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławki parkowe – 7 szt., kosze na śmieci – 7 szt., tablica informacyjna – 2 szt.) na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.