Zapisy do Poradni


  ZADANIE PN. „ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA”

  Wartość zadania : 80 299,99 zł
  Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 80 000,00 zł
  Środki własne Zespołu: 299,99 zł
  OKRES REALIZACJI: 2022 r.
  ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA


  Zakres zadania obejmował opracowanie projektu zagospodarowania terenu, przygotowanie terenu pod nowe urządzenia, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciąg i krzesełko, biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, surfer (wahadło) i twister, drabinka i drążek, rower i jeździec), w tym jednego urządzenia integracyjnego przystosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławki parkowe – 7 szt., kosze na śmieci – 7 szt., tablica informacyjna – 2 szt.) na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

  Oferta pracy dla lekarzy z Ukrainy

  1. Oferta pracy dla lekarzy z Ukrainy

  Zatrudnimy lekarzy z Ukrainy posiadających specjalizację z psychiatrii bądź chcących się specjalizować w dziedzinie psychiatrii.

  Opis stanowiska
  Świadczenie usług w zakresie psychiatrii w ramach zatrudnienia w Oddziale psychiatrycznym.
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa, wymaganiami NFZ oraz zasadami etyki lekarskiej.
  Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami.

  Wymagania
  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii lub lekarz chcący się specjalizować
  w dziedzinie psychiatrii.
  Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

  Oferujemy
  Stabilne warunki zatrudnienia,
  Duże możliwości rozwoju zawodowego,
  Wsparcie w poszerzaniu kompetencji zawodowych, Wsparcie w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, Atrakcyjne warunki finansowe oraz mieszkanie.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@spzoz-zalesie.pl lub kontakt pod numer telefonu w godz. 8.30-15.00:

  +48 24 236 00 00
  +48 24 236 00 30
  +48 24 236 00 29
  Dane podmiotu:
  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
  ul. Zalesie 1,
  09-500 Gostynine-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

  ZADANIE PN. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAWILONU NR 3 – ETAP I DOKUMENTACJA”

  Wartość zadania: 165 440,00 zł
  Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 158 822,00zł
  Środki własne Zespołu: 6 618,00 zł
  Okres realizacji zadania: 2021-2022 r.
  Zadanie Dofinansowano z Budżetu Województwa Mazowieckiego


  Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rozbudowy, przebudowy i modernizacji Pawilonu szpitalnego nr 3 Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wraz z jej sprawdzeniem.

  Informacja dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України

  Інформація для громадян України

  Пропонуємо безкоштовну медичну допомогу громадянам України у напрямках.

  1. Цілодобова медична допомога у галузях:
  • психіатрії;
  • лікування залежності;
  • неврологічної реабілітації;
  1. Амбулаторне лікування у галузях:
  • психіатричної допомоги дітям;
  • психологічної допомоги дітям.

  Цілодобові контактні телефони:

  +48 24 236 00 60

  +48 24 236 00 15

  +48 24 236 00 17

  Воєводський Самостійний Заклад Медичної Допомоги  ім. проф. Євгенія Вільчковського в Гостиніні

  вул. Залісся 1, 09-500 Гостинін

  e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl


  Jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy medycznej obywatelom Ukrainy w zakresie:

  1. całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu:
  • psychiatrii,
  • lecznictwa odwykowego,
  • rehabilitacji neurologicznej
  1. świadczeń ambulatoryjnych z zakresu:
  • opieki psychiatrycznej dla dzieci,
  • opieki psychologicznej dla dzieci.

  Telefony kontaktowe czynne całą dobę:

  +48 24 236 00 60

  +48 24 236 00 15

  +48 24 236 00 17

  Dane podmiotu:

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

  ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin
  e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl


  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne iglaste gatunku sosna klasy WC0 i WD w ilości 8,65 m3.

  Gostynin, 29.03.2022 r.

  O G Ł O S Z E N I E

  Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne iglaste gatunku sosna klasy WC0 i WD w ilości 8,65 m3.

  Osoby zainteresowane zakupem proszone są o składanie ofert do Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. (24) 236 00 00 lub 01 lub e-mail: j.dolak@spzoz-zalesie.pl do dnia 7.04.2022 r.

  ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA ŁAZIENKI W ODDZIALE REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ”

  Wartość zadania: 84 727,76 zł
  Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 81 338,65zł
  Środki własne Zespołu: 3 389,11 zł
  Okres realizacji: 2021-2022 r.


  Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na przebudowie łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz nadzór inwestorski.

  ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH

  ZADANIE PN. „ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH”
  WARTOŚĆ ZADANIA: 46 780,34 zł
  Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 43 181,86zł
  Środki własne Zespołu: 3 598,48 zł
  OKRES REALIZACJI: 2021 r.
  ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował zakup, dostawę i montaż 3 oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych wraz ze szkoleniem personelu.