PROJEKT PN. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznegow Gostyninie”.

PROJEKT PN. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego
w Gostyninie”.

WARTOŚĆ ZADANIA: 315 000,00

budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 315 000,00

OKRES REALIZACJI: 2023

Projekt zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Zakres zadania obejmował zakup i dostawę niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i oddziałów ogólnopsychiatrycznych, Ambulatorium ogólnego oraz Laboratorium analitycznego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup:

 1. analizatora hematologicznego 1 szt.,
 2. aparatu EEG 1 szt.,
 3. rowerków stacjonarnych 2 szt.,
 4. wózków inwalidzkich 10 szt.,
 5. wózków inwalidzkich ze stabilizacją głowy i pleców 4 szt.,
 6. stołu rehabilitacyjnego sterowanego elektrycznie 4 szt.,
 7. stolika do ćwiczeń manualnych (z czterema stanowiskami) 1 szt.,
 8. maty pulsującego pola magnetycznego 1 szt.,
 9. fotela do masażu 1 szt.,
 10. fotela kąpielowego 2 szt.,
 11. aparatu do mierzenia ciśnienia z pulsoksymetrem i pomiarem tętna i temperatury (jezdny) 2 szt.,
 12. bariatrycznego podnośnika dla pacjentów 1 szt.,
 13. zamgławiacza do dezynfekcji pomieszczeń 1 szt.,
 14. materacy przeciwodleżynowych 3 szt.,
 15. aparatu EKG 1 szt

Komunikat o stanie wody przeznaczonej do spożycia.

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w załączeniu przekazuje komunikat Nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego WSZPZOZ Zalesie, zaopatrującego mieszkańców osiedla Zalesie w Gostyninie, Szpital WSZPZOZ w Gostyninie oraz KOZZD w Gostyninie z dnia 12.06.2023 r.

Zgodnie z ww. komunikatem badania wody nie wykazały przekroczeń wartości parametrycznych wskaźników mikrobiologicznych i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne:

Gostynin, 29.05.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne:

1) iglaste gatunku sosna pospolita w łącznej ilości 6,28 m3:

  klasy WC1 w ilości 0,17 m3 (5,5 mb);

  klasy WC2 w ilości 1,11 m3 (14 mb);

  klasy WC3 w ilości 1,88 m3 (14,4 mb);

  klasy WC3 w ilości 0,46 m3 (5,4 mb);

  klasy WC1 w ilości 0,37 m3 (4,6 mb);

  klasy WC2 w ilości 0,31 m3 (4,5 mb);

  klasy WC3 w ilości 0,36 m3 (3 mb);

  klasy WC3 w ilości 0,27 m3 (3 mb);

  klasy WC1 w ilości 1,05 m3 (6,4 mb);

  klasy WC2. w ilości 0,14 m3 (3,2 mb);

  klasy WC2 w ilości 0,16 m3 ( 3,5 mb);

2)  iglaste gatunku świerk pospolity w ilości 0,78 m3:

  klasy WC3 w ilości 0,58 m3 (6,5 mb);

  klasy WC1 w ilości 0,2 m3 (5,4 mb);

Informacje dodatkowe: Transport i załadunek drewna we własnym zakresie. Kryterium oceny: najwyższa oferowana cena za 1 m3.
Osoby zainteresowane zakupem proszone są o składanie ofert do Działu Administracyjno- Gospodarczego tel. (24) 236 00 34 lub 38 lub e-mail: j.dolak@spzoz-zalesie.pl  do dnia 9.06.2023 r.

ZATRUDNIMY LEKARZY

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów psychiatrii lub w trakcie rezydentury z psychiatrii. Oferty z listem motywacyjnym wraz z CV prosimy kierować na adres: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin lub adres e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

Szczegółowe informacje dotyczące oferty uzyskają Państwo pod numerem telefonu (24) 236 00 00

Zapytanie dotyczące wykonania tablic dla zadania “Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu”

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin  zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wykonanie tablic:
1) informacyjnej o wymiarach 1200 mm (szerokości) i 800 mm (wysokości) w ilości 1 szt.,
2) pamiątkowej o wymiarach 2000 mm (szerokości) i 1500 mm (wysokości) w ilości 1 szt.

Technologia:
Tablice wykonane z płyty kompozytowej (dibond) grubości 3 mm.

Grafika wykonana techniką druku solventowego na folii wylewanej, zabezpieczona laminatem UV wylewanym, folia aplikowana na gorąco.

Gwarancja co najmniej 60 miesięcy.

Tablice należy zamontować w sposób trwały na konstrukcjach wykonanych ze stali, na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie działce o nr ewid. 6721/3, obręb 0001 Gostynin.

Parametry konstrukcji:

– tablica informacyjna – konstrukcja wykonana z profilu o wymiarach 60 mm x 40 mm ze ścianką 3 mm, montowana w gruncie na głębokości 85-95 cm, malowana podkładowo i na kolor szary,
– tablica pamiątkowa – konstrukcja wykonana z profilu o wymiarach 100 mm x 50 mm ze ścianką 3 mm, montowana na głębokości 140-150 cm, malowana podkładowo i na kolor szary.

Specyfikacja tablic:– wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewniający wysoki poziom estetyki i trwałości,- wykonane konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,- ekran z płyty kompozytowej (dibond),- treść, rozmieszczenie informacji i kolorystyka: zgodnie z załączonymi wytycznymi.

Zakres realizacji:

– wykonanie tablic,
– dostarczenie tablic,
– montaż tablic w gruncie rodzimym na odpowiednia głębokość zapewniającą bezpieczne użytkowanie,
min. 85 cm nóg stelaża,
– ramowanie tablic,
– montaż tablicy informacyjnej w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r., zaś montaż tablicy pamiątkowej do dnia 31 stycznia 2023 r.

W załączeniu Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z którymi miałaby zostać wykonana tablica, Księgę Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Folder Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze oraz poglądowy projekt tablicy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: j.nadratowska@spzoz-zalesie.pl do dnia 19.12.2022 r.