Oferta pracy dla lekarzy z Ukrainy

 1. Oferta pracy dla lekarzy z Ukrainy

Zatrudnimy lekarzy z Ukrainy posiadających specjalizację z psychiatrii bądź chcących się specjalizować w dziedzinie psychiatrii.

Opis stanowiska
Świadczenie usług w zakresie psychiatrii w ramach zatrudnienia w Oddziale psychiatrycznym.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa, wymaganiami NFZ oraz zasadami etyki lekarskiej.
Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami.

Wymagania
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii lub lekarz chcący się specjalizować
w dziedzinie psychiatrii.
Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Oferujemy
Stabilne warunki zatrudnienia,
Duże możliwości rozwoju zawodowego,
Wsparcie w poszerzaniu kompetencji zawodowych, Wsparcie w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, Atrakcyjne warunki finansowe oraz mieszkanie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@spzoz-zalesie.pl lub kontakt pod numer telefonu w godz. 8.30-15.00:

+48 24 236 00 00
+48 24 236 00 30
+48 24 236 00 29
Dane podmiotu:
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
ul. Zalesie 1,
09-500 Gostynine-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

ZADANIE PN. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAWILONU NR 3 – ETAP I DOKUMENTACJA”

Wartość zadania: 165 440,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 158 822,00zł
Środki własne Zespołu: 6 618,00 zł
Okres realizacji zadania: 2021-2022 r.
Zadanie Dofinansowano z Budżetu Województwa Mazowieckiego


Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rozbudowy, przebudowy i modernizacji Pawilonu szpitalnego nr 3 Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wraz z jej sprawdzeniem.

Informacja dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України


Інформація для громадян України

Пропонуємо безкоштовну медичну допомогу громадянам України у напрямках.

 1. Цілодобова медична допомога у галузях:
 • психіатрії;
 • лікування залежності;
 • неврологічної реабілітації;
 1. Амбулаторне лікування у галузях:
 • психіатричної допомоги дітям;
 • психологічної допомоги дітям.

Цілодобові контактні телефони:

+48 24 236 00 60

+48 24 236 00 15

+48 24 236 00 17

Воєводський Самостійний Заклад Медичної Допомоги  ім. проф. Євгенія Вільчковського в Гостиніні

вул. Залісся 1, 09-500 Гостинін

e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl


Jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy medycznej obywatelom Ukrainy w zakresie:

 1. całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu:
 • psychiatrii,
 • lecznictwa odwykowego,
 • rehabilitacji neurologicznej
 1. świadczeń ambulatoryjnych z zakresu:
 • opieki psychiatrycznej dla dzieci,
 • opieki psychologicznej dla dzieci.

Telefony kontaktowe czynne całą dobę:

+48 24 236 00 60

+48 24 236 00 15

+48 24 236 00 17

Dane podmiotu:

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin
e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl


Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne iglaste gatunku sosna klasy WC0 i WD w ilości 8,65 m3.

Gostynin, 29.03.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie informuje, że posiada na sprzedaż drewno tartaczne iglaste gatunku sosna klasy WC0 i WD w ilości 8,65 m3.

Osoby zainteresowane zakupem proszone są o składanie ofert do Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. (24) 236 00 00 lub 01 lub e-mail: j.dolak@spzoz-zalesie.pl do dnia 7.04.2022 r.

ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA ŁAZIENKI W ODDZIALE REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ”

Wartość zadania: 84 727,76 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 81 338,65zł
Środki własne Zespołu: 3 389,11 zł
Okres realizacji: 2021-2022 r.
Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na przebudowie łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz nadzór inwestorski.

ZADANIE POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU DOSTĘPNOŚCI I POPRAWIE JAKOŚCI LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Wartość zadania: 417 680,10 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 417 628,65 zł
Środki własne:  51,45 zł

Okres realizacji: 2021 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu województwa Mazowieckiego ze środków przeznaczonych na zwiększenie dostępnośći i poprawę jakości leczenia osób uzależnienia od alkoholu.

Remont Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu(COTUA)
Remont Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)
Remont schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, elewacji od strony wejścia głównego, obróbek blacharskich z wymianą rynien i rur spustowych.
Zakup środków ochrony do walki z rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19
– środek do zamgławiania (5l)8szt.
– maseczki chirurgiczne20100 szt.
– fartuchy barierowe950 szt.
– rękawice jednorazowe500 op.
-worki czerwone 240l160 szt.
– worki czerwone 150l150 szt.
– worki czerwone 120l140 szt.
– worki czerwone 60l     140 szt.
 Zakup wyposażenia do oddziałów odwykowych:
– aparat do mierzenia RR z pulsoksymetrem i pomiarem tętna i temperatury (jezdny)2 szt.
– wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę2szt.
– wózek inwalidzki2 szt.
– łóżko z barierką ochronną z materacem4 szt.
– szafka przyłóżkowa4 szt.
– wózek na czystą bieliznę2 szt.
– parawan4 szt.

ZADANIE PN. „BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO – ETAP I DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA”

Wartość zadania : 61 500,00 zł

Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 59 040,00zł

Środki własne Zespołu: 2 460,00 zł

Okres realizacji : 2021 r.

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla Zadania: „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – etap I dokumentacja przedprojektowa”, która określa w szczególności warianty koncepcji programowo-przestrzennej wraz z kalkulacją kosztów i czasochłonnością realizacji inwestycji.

ZADANIE PN. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI”

Wartość zadania: 1 097 147,70 zł.
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 053 261,79zł.
Środki własne Zespołu: 43 885,91 zł.
Okres realizacji: 2021 r.
Zadanie dofinansowano z budżetu województwa Mazowieckiego.

Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową nowej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Szpitala oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

ZADANIE PN. „Z AKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH

Wartość zadania: 46 780,34 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 43 181,86 zł
Środki własne Zespołu : 3 598,48 zł
Okres realizacji : 2021 r.
Zadanie dofinansowano z Budżetu Województwa Mazowieckiego

Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował zakup, dostawę i montaż 3 oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych wraz ze szkoleniem personelu.

ZADANIE PN. „ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE OKIEN W PAWILONIE NR 3”

Wartość zadania : 185 223,90 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 177 814,94zł
Środki własne Zespołu: 7 408,96 zł
Okres realizacji : 2021 r.
ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu na obiekcie budowlanym krat okiennych rolowanych oraz nadzór inwestorski. Kraty zostały zamontowane w Pawilonie nr 3 (I piętro budynku, strona A) Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów przebywających w Oddziale.