Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”.

WARTOŚĆ ZADANIA: 239 266,25 zł

z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego: 229 226,25 zł

środki własne: 10 000,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2023

Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z tytułu uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu.
Zakres Zadania zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie obejmował wykonanie remontów w Oddziałach Odwykowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego oraz zakup wyposażenia do oddziałów odwykowych Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA) oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA).

Ponadto w ramach Zadania sfinansowano koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.

ZREALIZOWANY ZAKRES RZECZOWO -FINANSOWY

  1. Wykonanie remontów w Oddziałach Odwykowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego:

I. Wykonanie remontów w Oddziałach Odwykowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego:

1. remont łazienki dla pacjentów COTUA

2. remont łazienki dla pacjentów OLAZA

3. remont sali terapeutycznej COTUA

II. Zakup wyposażenia do oddziałów odwykowych:

II.1 Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA)

1.1 wyposażenie sekretariatu, w tym:

szafa-2 szt., regał otwarty – 1 szt., stolik -1 szt., biurko narożne –1 szt.

krzesło biurowe- 2 szt., fotel biurowy obrotowy- 1 szt.

1.2 wyposażenie gabinetu terapeutycznego obok sekretariatu, w tym:
szafa ubraniowa – 2 szt., szafa aktowa- 1 szt., ława- 1 szt., biurko- 1 szt., fotel – 2 szt.,
fotel biurowy obrotowy – 1 szt.
1.3 zmywarko- wyparzarka- 1 szt.
1.4 lodówka- 1 szt.
1.5 niszczarka do dokumentów- 1 szt.
1.6 zestaw komputerowy- 2 szt.
1.7 laptop -2 szt.
1.8 warnik do wody -1 szt.
1.9 kuchenka mikrofalowa – 1 szt.
1.10 drukarka – 1 szt.
1.11 lustro bezpieczne -1 szt.
1.12 osuszacz powietrza – 1 szt.
II.2 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)
2.1 wyposażenie holu odwiedzi nowego, w tym stół i krzesła – 2 szt./8szt.
2.2 detektor do wykrywania metalu – 1 szt.
2.3 system ochrony antynapadowej – 1 kpl.
2.4 telewizor – 1 szt.
2.5 drukarka – 2 szt.
2.7 koncentrator tlenu – 1 szt.
2.8 wózek do transportu butli tlenowej- 1 szt.
2.9 krzesła – 5 szt.