WFOŚiGW

ZALESIAŃSKA ŚCIEŻKA EDUKACYJNO – PRZYRODNICZA

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
3 lutego 2021
UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE – ETAP IV

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ w Gostyninie Zalesiu – etap IV dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
3 lutego 2021
WYMIANA ZŁOŻA FILTRACYJNEGO W STACJI UZDATNIANIA WODY WSZPZOZ GOSTYNIN

Wymiana złoża Filtracyjnego w stacji uzdatniania wody w WSZPZOZ Gostynin Zalesie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
3 lutego 2021
ZADANIE PN. „PODNIESIENIE WIEDZY NA TEMAT FAUNY I FLORY POPRZEZ STWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZEJ

Zadanie pn.,,Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej przy wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
3 lutego 2021
UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE – ETAP III

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ w Gostyninie Zalesiu – Etap III dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
3 lutego 2021
UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN ZALESIE – ETAP II

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin Zalesie – Etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej Warszawie, w formie […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
3 lutego 2021