WFOŚiGW

ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA ŁAZIENKI W ODDZIALE REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ”

Wartość zadania: 84 727,76 złBudżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 81 338,65złŚrodki własne Zespołu: 3 389,11 złOkres realizacji: 2021-2022 r.Zakres zadania obejmował […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
17 lutego 2022
ZADANIE POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU DOSTĘPNOŚCI I POPRAWIE JAKOŚCI LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Wartość zadania: 417 680,10 złBudżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 417 628,65 złŚrodki własne:  51,45 złOkres realizacji: 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
15 grudnia 2021
ZADANIE PN. „BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO – ETAP I DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA”

Wartość zadania : 61 500,00 zł Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 59 040,00zł Środki własne Zespołu: 2 460,00 zł Okres realizacji […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
15 grudnia 2021
ZADANIE PN. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI”

Wartość zadania: 1 097 147,70 zł. Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 053 261,79zł.Środki własne Zespołu: 43 885,91 zł.Okres realizacji: 2021 […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
15 grudnia 2021
ZADANIE PN. „Z AKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH

Wartość zadania: 46 780,34 zł Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 43 181,86 zł Środki własne Zespołu : 3 598,48 zł Okres […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
1 grudnia 2021
ZADANIE PN. „ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE OKIEN W PAWILONIE NR 3”

Wartość zadania : 185 223,90 złBudżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 177 814,94złŚrodki własne Zespołu: 7 408,96 złOkres realizacji : 2021 r.ZADANIE […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
17 listopada 2021