WFOŚiGW

UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE PARKOWYM WSZPZOZ GOSTYNIN-ZALESIE

Szpital otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. „Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenie parkowym WSZPZOZ Gostynin-Zalesie- Etap I”. Na przełomie jesieni 2014 r. na terenie tut. […]

Inwestycja zrealizowana we współpracy z:
2 lutego 2021