10 października 2019

ZALESIADA 2019

Z okazji obchodów światowego dnia Zdrowia Psychicznego w dniu 10 października 2019r. Na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej im.prof.Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu Województwa Mzaowieckiego , odbyła się kolejna educja festynu integracyjnego Zalesiada.

Obchody uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji pacjentów Zespołu. Następnie cześć oficjalną uroczystości otworzyła Dyrektor Zespołu-Pani Katarzyna Osowicz -Szewczyk.

Po krótkim wystąpieniu Pani Dyrektor, która przywitała zaproszonych gości ,podziękowała za tak liczne zainteresowanie oraz zaangażowanie pacjentów w wykonanie prac konkursowych oraz podkreśliła wagę i rolę Światowego dnia Zdrowia Psychicznego i corocznych spotkań integracyjnych, odbył się pół godzinny koncert Pani Patrycji Malinowskiej – Płockiej wokalistyki zmagającej się z problemem niepełnosprawności, po którym miało miejsce rozstrzygnięcie czterech konkursów organizowanych w ramach festynu tj. konkursu literackiego ,, Zdrowie dla wszystkich” konkurs na ,,Najpiękniejszą budkę lęgową” oraz dwóch konkursów plastycznych na ,,Najpiękniejszą pracę terapeutyczną 2019r.”oraz ,,Jesienne robótki ręczne” w których laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Po części oficjalnej uroczystości odbyły się rozmowy kuluarowe z poczęstunkiem, a po przerwie obiadowej – zabawa integracyjna dla pacjentów Zespołu.