18 stycznia 2021

ZADANIE POLEGAJĄCE NA WPŁYWANIU NA POPRAWĘ JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

WARTOŚĆ ZADANIA: 108 455,57 zł,
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 99 994,25 zł,
Środki własne: 8 461,32 zł.
OKRES REALIZACJI: 2020 r.
Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w ramach rozwijania i wpierania placówek leczenia uzależnień od alkoholu dla osób uzależnionych, w tym
z podwójną diagnozą, pijących szkodliwie, współuzależnionych oraz DDA.


W zakres zadania wchodził zakup niżej wyszczególnionych materiałów, sprzętu
i aparatury:

 1. zamgławiacz do dezynfekcji – 1 szt.,
 2. środek do zamgławiania – 3 op.,
 3. defibrylator – 1 szt.,
 4. aparaty do EKG – 3 szt.,
 5. wózki inwalidzkie – 4 szt.,
 6. krzesło toaletowe – 3 szt.,
 7. środki do dezynfekcji – 150 l,
 8. chusteczki dezynfekujące – 40 op.,
 9. tabletki chlorowe – 100 op.,
 10. środki ochrony indywidualnej (kombinezony, fartuchy wodoodporne z długim rękawem, fartuchy ochronne) – 1500 szt.,
 11. maseczki ochronne jednorazowe 2950 szt. – 2950 szt.