ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH

ZADANIE PN. „ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PALARNI W ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH”
WARTOŚĆ ZADANIA: 46 780,34 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 43 181,86zł
Środki własne Zespołu: 3 598,48 zł
OKRES REALIZACJI: 2021 r.
ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOZakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował zakup, dostawę i montaż 3 oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych wraz ze szkoleniem personelu.