ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA ŁAZIENKI W ODDZIALE REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ”

Wartość zadania: 84 727,76 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 81 338,65zł
Środki własne Zespołu: 3 389,11 zł
Okres realizacji: 2021-2022 r.


Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na przebudowie łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz nadzór inwestorski.