ZADANIE PN. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PAWILONU NR 3 – ETAP I DOKUMENTACJA”

Wartość zadania: 165 440,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 158 822,00zł
Środki własne Zespołu: 6 618,00 zł
Okres realizacji zadania: 2021-2022 r.
Zadanie Dofinansowano z Budżetu Województwa Mazowieckiego


Zakres Zadania, zrealizowanego przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rozbudowy, przebudowy i modernizacji Pawilonu szpitalnego nr 3 Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wraz z jej sprawdzeniem.