Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia kompleksową, wielostronną i łatwo dostępną opiekę psychiatryczną mieszkańcom powiatu gostynińskiego oraz sąsiednich gmin Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice z powiatu płockiego.

Centrum obejmuje opieką osoby powyżej 18 roku życia, każdego zgłaszającego się po pomoc mieszkańca z obszaru działania Centrum. Zapewnia pacjentom niezwłoczną pomoc w przypadkach nagłych, a w pozostałych – w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. W Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona jest diagnoza potrzeb pacjenta w tym diagnostyka zaburzeń psychicznych, diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, rehabilitacja psychiatryczna oraz specjalistyczne konsultacje.

Na Centrum Zdrowia Psychicznego składają się dwa zakłady lecznicze:

1) Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Ambulatoryjne, z następującymi komórkami:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym,
  • Zespół Leczenia Środowiskowego,
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny.

2) Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Szpitalne.

  • Pododdział psychiatryczny IIIC,
  • Pododdział psychiatryczny VC,
  • Pododdział psychiatryczny VIC.

Pacjenci, którzy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej mogą zgłaszać się bez skierowania do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego – adres Zalesie 1, 09-500 Gostynin (Główny Pawilon nr 1, w godzinach: 8:00-18:00).

Kierownik:
Elżbieta Adamowska

24 236 00 60
24 236 00 15