Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących usprawnianie chorych (powyżej 18 roku życia) po udarach mózgu,ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po urazach czaszkowo-mózgowych i rdzenia kręgowego.Ordynator:
lek. med. Krzysztof Skonieczny

(24) 236 01 41