Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynecyjnych

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych udziela świadczeń zdrowotnych
z zakresu leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), obejmujących diagnostykę i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnienia.

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych

tel. (24) 236 01 82

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja), obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zespołem abstynencyjnym po substancjach psychoaktywnych innych niż alkohol i towarzyszących chorób psychicznych, somatycznych oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnienia.Ordynator:
lek. med. Emilia Chojecka - Dinić

(24) 236 01 82