Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zapewnia świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla dorosłych obejmujące opiekę,pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innym warunkach.