Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia uzależnień, w tym terapii uzależnienia od alkoholu, obejmujących diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.Kierownik:
Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu:
Marzena Wysocka

(24) 236 01 92