Oddział Psychiatryczny III

Oddział Psychiatryczny III udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej,
obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, powyżej 18 roku życia.Ordynator:
lek. med. Agata Chmielewska

(24) 236 01 31