Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego (świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00) zapewnia świadczenia opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych, w miejscu przebywania pacjenta, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów, obejmujących: świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Świadczenia realizowane są poprzez:

  1. leczenie środowiskowe;
  2. wizyty domowe / środowiskowe;
  3. sesje psychoterapii indywidualnej;
  4. sesje psychoterapii rodzinnej;
  5. sesje wsparcia psychospołecznego.

Kierownik:
Elżbieta Adamowska

24 236 00 45