4 października 2022

Dotyczy Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji organizowanego w Polsce w dniu 8 października 2022 r.

 

­

 

 

Szanowny Pan Dyrektor Wydziału Zdrowia

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Pan Tomasz Sławatyniec

 

Dotyczy Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji

organizowanego w Polsce w dniu 8 października 2022 r.

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują.

Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie www.EODD2022.eu.  

Zwracam się do Pana Dyrektora z gorącą prośbą o wzmocnienie wartości tej inicjatywy w sposób, który Pana zdaniem przysłuży się medycynie transplantacyjnej. Jeśli spotka się to z akceptacją Pana Dyrektora, proszę o umieszczenie na kilka tygodni na stronie linku do strony Europejskiego Dnia Donacji oraz przekazanie informacji o takiej możliwości podmiotom i organom współpracującym.   

 

Z wyrazami szacunku

Opis: jcz_podpis_wer2

dr hab. med. Jarosław Czerwiński

zca Dyrektora Poltransplantu ds. medycznych11111111