13 października 2022

ZADANIE PN. „Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej”

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1 976 000,00 zł

budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 896 960,00 zł

środki własne Zespołu: 79 040, zł

OKRES REALIZACJI: 2021-2022

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 


Zakres Zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową nowego budynku rozdzielni elektrycznej dla potrzeb zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej na terenie oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu.