PROJEKT PN. „Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie”


 

 

 

 

 

Projekt pn. „Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie”

 

 

 

Wartość zadania: 1 184 600,00 zł
Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 184 600,00 zł
Okres realizacji: 2022
Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie parkingu, chodników i ciągów pieszych, wykonanie infrastruktury towarzyszącej :
oświetlenie,
kosze na śmieci,
stanowiska dla rowerów,
znaki informacyjne,
nasadzenia kwiatów,
Na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz nadzór inwestorski.