14 grudnia 2022

Zapytanie dotyczące wykonania tablic dla zadania „Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu”

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin  zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wykonanie tablic:
1) informacyjnej o wymiarach 1200 mm (szerokości) i 800 mm (wysokości) w ilości 1 szt.,
2) pamiątkowej o wymiarach 2000 mm (szerokości) i 1500 mm (wysokości) w ilości 1 szt.

Technologia:
Tablice wykonane z płyty kompozytowej (dibond) grubości 3 mm.

Grafika wykonana techniką druku solventowego na folii wylewanej, zabezpieczona laminatem UV wylewanym, folia aplikowana na gorąco.

Gwarancja co najmniej 60 miesięcy.

Tablice należy zamontować w sposób trwały na konstrukcjach wykonanych ze stali, na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie działce o nr ewid. 6721/3, obręb 0001 Gostynin.

Parametry konstrukcji:

– tablica informacyjna – konstrukcja wykonana z profilu o wymiarach 60 mm x 40 mm ze ścianką 3 mm, montowana w gruncie na głębokości 85-95 cm, malowana podkładowo i na kolor szary,
– tablica pamiątkowa – konstrukcja wykonana z profilu o wymiarach 100 mm x 50 mm ze ścianką 3 mm, montowana na głębokości 140-150 cm, malowana podkładowo i na kolor szary.

Specyfikacja tablic:– wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewniający wysoki poziom estetyki i trwałości,- wykonane konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,- ekran z płyty kompozytowej (dibond),- treść, rozmieszczenie informacji i kolorystyka: zgodnie z załączonymi wytycznymi.

Zakres realizacji:

– wykonanie tablic,
– dostarczenie tablic,
– montaż tablic w gruncie rodzimym na odpowiednia głębokość zapewniającą bezpieczne użytkowanie,
min. 85 cm nóg stelaża,
– ramowanie tablic,
– montaż tablicy informacyjnej w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r., zaś montaż tablicy pamiątkowej do dnia 31 stycznia 2023 r.

W załączeniu Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z którymi miałaby zostać wykonana tablica, Księgę Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Folder Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze oraz poglądowy projekt tablicy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: j.nadratowska@spzoz-zalesie.pl do dnia 19.12.2022 r.