24 lutego 2023

Dziękujemy za wspólną modlitwę.

W dniu 23.02.2023 r. w tut. Zespole odbyła się wizyta duszpasterska Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego.
Jego Ekscelencja odprawił Mszę Świętą, pobłogosławił pacjentów i spotkał się z pracownikami.
Dziękujemy za wspólną modlitwę. 🙏