2 maja 2024

KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU:
– PSYCHIATRYCZNEGO VI
– PSYCHOGERIATR II