2 kwietnia 2024

Z dniem 02.04.2024 r. na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1 w Gostyninie zostało uruchomione pierwsze na terenie naszego regionu Centrum Zdrowia Psychicznego.

Szanowni Państwo,

Z dniem 02.04.2024 r. na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1 w Gostyninie zostało uruchomione pierwsze na terenie naszego regionu Centrum Zdrowia Psychicznego.

Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego WSZPZOZ Gostynin-Zalesie ma na celu zapewnienie kompleksowej, wielostronnej i łatwo dostępnej opieki psychiatrycznej mieszkańcom powiatu gostynińskiego oraz sąsiednich gmin Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice z powiatu płockiego.

Centrum obejmuje opieką osoby powyżej 18 roku życia, każdego zgłaszającego się po pomoc mieszkańca
z obszaru działania Centrum. Zapewnia pacjentom niezwłoczną pomoc w przypadkach nagłych,
a w pozostałych – w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. W CZP prowadzona jest diagnoza potrzeb pacjenta w tym diagnostyka zaburzeń psychicznych, diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, rehabilitacja psychiatryczna oraz specjalistyczne konsultacje.

Na Centrum Zdrowia Psychicznego składają się dwa zakłady lecznicze:

  1. Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Ambulatoryjne, z następującymi komórkami:
  1. Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym,
  2. Zespół Leczenia Środowiskowego,
  3. Oddział Dzienny Psychiatryczny;
  4. Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Szpitalne

Formy opieki oferowane przez CZP:

– Poradnia Zdrowia Psychicznego (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00),

– Oddział dzienny Psychiatryczny (świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-15:00),

– Całodobowe Oddziały Psychiatryczne,

– Zespół Leczenia Środowiskowego (świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00).

Pacjenci, którzy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej mogą zgłaszać się bez skierowania do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego – adres Zalesie 1, 09-500 Gostynin, w godz. 08:00-18:00
Kontakt telefoniczny:
24 236 00 45
24 236 00 60
24 236 00 80